40

Lektion : Självbedömning med dinodiagnoserna

Författare: Sofia Blom
Datum: 11 oktober 2012
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, Fysik, Kemi, NO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Självbedömning

Beskrivning

Här kommer ett bildspel med skolverkets material. Bildspelet innehåller matris och elevsvar från uppgifterna "Köpa läsk" och "Cykla eller åka bil". Jag använde detta med mina elever för att de ska få en grund för att bedöma sina egna svar.

När jag genomförde läste jag upp ett elevsvar i taget och eleverna fick i bikupor diskutera fram vilken hållplats de tyckte passade. Sen fick de rösta och motivera varför. Efter det avslöjade jag vilken hållplats skolverket placerat in svaret på och varför.

Detta var uppskattat bland eleverna, det tyckte det var spännande att få vara med och bedöma!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.