13

Lektion : Massa, tyngd, arbete & effekt

Författare: Peter Carlstedt
Datum: 11 september 2012
Ämnen: Ma/No/Teknik, Fysik, NO
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En powerpoint som ska visa sambandet mellan massa, tyngd, arbete & effekt. I slutet kommer även sambandet mellan arbete, lägesenergi, rörelseenergi och energins oförstörbarhet    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.