14

Lektion : Världsreligionerna

Författare: Edith Hult
Datum: 4 september 2012
Senast uppdaterad: 4 september 2012
Ämnen: SV/SO, Religion, Spec. Ped, Särskola grund
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Uppgiften bygger på PBL, problembaserat lärande. Där problemet presenteras i form av ett brev som läraren skickar till sina elever. Läraren berättar i brevet att hon/han kommer att få en inneboende från ett annat land, kultur och annan religion. Den inneboende är jämnårig med eleverna. Brevet ska anpassas till den enskilde eleven. Där texten är rödmarkerad byter man ut land, ålder och kön.

Eleverna uppmanas att skriva ett svar till läraren om vilken religion den inneboende kan ha, vilka högtider som firas, vad guden heter osv.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.