3

Lektion : The Liverpool Goalie

Författare: Paula Almström
Datum: 27 augusti 2012
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Film, Värdegrund
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Enskild arbetsuppgift till filen, efter gruppdiskussionen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.