2

Lektion : The Liverpool Goalie gruppdiskussion

Författare: Paula Almström
Datum: 27 augusti 2012
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Film, Värdegrund
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Vi har sett filmen The Liverpool Goalie, därefter har vi gjort enkel karaktärsanalys av filmen, eleverna har diskuterat i mindre grupper, och skulle motivera sina ståndpunkter. Därefter koncenterarde vi oss på att diskutera filmens budskap, och de tre huvudkaraktärerna samt skrev upp spalter på tavlan med det eleverna sa. Därefter arbetade eleverna enskilt med några frågor som ligger i an annan lektion.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.