4

Lektion : Skogsarbete, förr och nu

Författare: Erika Englund
Datum: 2 juli 2012
Ämnen: SV/SO, Historia, SFI, SVA
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Ordkunskap, ordförståelse, yrken

Beskrivning

SMART-board dokument, bilder och ord att samtala kring.

Erik Erikssons (Tevansjö) dokumentärer inspelade under 1960- och 1970-talet i Hälsingland.

Filmerna som ligger till grund för detta dokument är "Vinter i timmerskogen", "Till minne av timmerköraren", "Den sista flottningen", "Timerrännan".
Visar årstidsväxlingarna i Sverige (södra Norrland), intressant för många nyanlända.

Gamla yrken som inte längre finns; skogshuggare, flottare, kolare.
Timmer, vad är det? Hur lång tid tar det för ett träd att växa och bli stort?
Det var några frågor som dök upp.
Många elever tyckte om filmerna och frågade om de finns på youtube! Positivt!

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.