3

Lektion : Dagbok för rollen

Författare: Karin Borggren
Datum: 21 maj 2012
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, Övrigt, Övrigt, Prog Spec, Estetiska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

SKÅDESPELARENS ARBETE MED ROLLEN

 Uppgift: Du ska skriva dagbok som din roll för en vecka.

Ett drama omfattar i regel en ganska kort period i en människas liv.

För att en rollgestalt ska verka äkta under den period som dramat omfattar, måste naturligtvis en rad händelser och andra faktorer som ligger utanför dramat, inverka på personens beteende i olika sammanhang. Ibland kan man finna någon utgångspunkt i texten, men för det mesta måste skådespelaren använda sin fantasi och bygga upp företeelser som ligger utanför dramat.

 

(Det ska vara c. en 1/2 A4 per dag skrivet i Times New Roman 12.)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.