13

Lektion : Joharifönstret, personlighetstyper, feedback

Författare: Marie Hansson
Datum: 14 maj 2012
Ämnen: HUM/SAM, Filosofi, Företagsekonomi, Psykologi, Övrigt, Livskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Med hjälp av det så kallade Joharifönstret (se tidigare inskickad lektion) om självinsikt kan man utläsa olika personlighetsstilar. De olika personligheterna skiljer sig beroende på hur benägna de är att ta till sig eller ge feedback och lyssna på andras tankar och åsikter respektive att själv ge feedback till andra och delge sina egna tankar och åsikter.

Joharifönstret är en modell för självinsikt och den återfinns i många olika typer av böcker om företagsekonomi, organsiation och ledarskap. I detta fall har jag hämtat tolkningen om feedback från boken "Projektledning" av Bo Tonnquist. Med hjälp av dem har jag försökt göra ett överskådligt lektionsmaterial att diskutera kring.

Efter Joharifönstret med dess olika personlighetsstilar har jag, på sista sidan, lagt till några diskussionsfrågor enligt följande:

Diskussion:

  1. Vem är du av ovanstående personligheter? (Den öppna, Frågaren, Tyckaren, Musslan?)

  2. Vilka sidor behöver du utveckla med tanke på din personlighet enligt Joharifönstret?

  3. Vilken av de fyra typerna har du lättast att samarbeta med? Varför? Beskriv?

  4. Hur kan du få de andra olika personlighetstyperna att utvecklas?


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.