18

Lektion : What's in a name: an oral exercise

Författare: Jenny Backlund
Datum: 30 april 2012
Senast uppdaterad: 8 maj 2012
Ämnen: SV/SPRÅK, Engelska, Svenska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Ändrad 2012-05-08 på grund av stavfel och ytterligare information

Det här är en muntlig övning för att få igång eleverna när de antingen är trötta eller har tappat koncentrationen. Jag har utfört övningen med elever från högstadiet så väl som gymnasiet. Det har fungerat superbra alla gånger. Eftersom jag är en blivande språklärare är ett av mina huvudsyftet att eleverna ska värma upp inte bara till varandra, och läraren, men även till språket i fråga.

Eleverna sitter två och två. Tre och tre fungerar likväl. Meningen är att alla ska ha någon att sitta med. Skriv ett ord på tavlan och låt eleverna komma på en möjlig förklaring till ordet. Fråga dem, efter några minuters diskussion, vad de har kommit fram till. Det är även roligt om de kan argumentera för deras val.

Ordet du skriver på tavlan kan vara vilket som helst. Mycket beror på vilket ämne du har och hur gamla eleverna är. Jag skulle rekommendera ett svårare eller mer ovanligt ord eftersom det minskar risken att eleverna vet vad ordet betyder.

Beroende på hur mycket tid jag har, och vilken slags klass det är, använder jag upp till fem ord per tillfälle. Ett annat alternativ, vilket jag inte har hunnit testa än, är att inleda en lektion med endast ett ord och lämna uppgiften därefter.

Jag tror att denna övning fungerar till alla ämnen i grundskolan så väl som gymnasiet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.