159

Lektion : Noveller, gestaltning och kamratrespons

Författare: Eva Laudon
Datum: 9 april 2012
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Skrivprojekt

Beskrivning

Ett lyckat skrivprojekt, där eleverna fick öva på att skriva gestaltande och att bearbeta sin text med hjälp av respons från både kamrater och lärare.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.