15

Lektion : Poängpromenad på lätt svenska

Författare: Åsa Karlsson
Datum: 26 mars 2012
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, Övrigt, IMSPR, Särvux gy, Särvux träning
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Tävling

Beskrivning

Enkel poängpromenad med frågor om enkel svensk grammatik och basic kunskaper om Sverige (baserat i viss mån på målbok 1)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.