32

Lektion : Berättelse-ord 1

Författare: Ann-Christin Edström
Datum: 19 mars 2012
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 2–5
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Alla elever skriver varsin berättelse. Klicka fram ett ord i taget med några minuters mellanrum. Ordet som kommer fram ska eleverna ta med.

En uppskattad skrivuppgift där ingen körde fast och alla berättelser blev olika!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.