Lektion : August Strindberg – hans liv i bilder

Sponsor: MTM – LL-förlaget och 8 Sidor
Datum: 17 september 2015
Senast uppdaterad: 13 juli 2018
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Svenska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Reflektion och diskussion, skrivövning

Beskrivning

lektion.se August Strindberg – hans liv i bilder lektionsbild

I år är det Strindbergsår. Lektionen inleds med en diskussion om Strindberg och hans tid. Sedan följer en serie funderingsfrågor kring Strindberg, hans liv och verk.

Till denna lektion ingår de inledande kapitlen i LL-förlagets bok August Strindberg – bilder ur hans liv.

MTM:s skolwebb är en resurs för dig som jobbar med elever som inte läser så bra eller  som inte vill läsa alls! Vi ger tips och reportage och ideer för dig som arbetar med  tillgängliga medier i skolan, lättläst och talböcker.

På MTM:s skolwebb får du lektionstips och boktips, metoder och erbjudanden. Där finns  nyhetsfrågor och annat material du som lärare direkt kan sätta i händerna på eleverna.

Här kommer du till MTM:s skolwebb: www.mtm.se/skola

LL-förlaget är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. MTM ansvarar också  för att tidningen 8 Sidor ges ut. I sitt digitala bibliotek Legimus, erbjuder MTM mer än 110  000 talböcker.

 

lektion.se August Strindberg – hans liv i bilder lektionsbild    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.