4

Lektion : Relativa pronomen skrivövning

Författare: Christina Klittmark
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Skrivövning - fyll i rätt relativpronomen i nominativ.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.