75

Lektion : LPP Gå på restaurang

Författare: Cecilia Härsing
Datum: 22 februari 2012
Ämnen: Språk, Engelska, Franska, Spanska, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: LPP – Lokal pedagogisk planering

Beskrivning

En LPP om att gå på restaurang. Uppgift som utmynnar i ett restaurangrollspel.

Jag har gjort uppgiften i år 7 men det går lätt att anpassa så det passar i alla klasser. Eventuellt kan bedömningsmatrisen behöva anpassas.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.