47

Lektion : LPP Att vara sjuk

Författare: Cecilia Härsing
Datum: 22 februari 2012
Ämnen: Språk, Engelska, Franska, Spanska, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: LPP – Lokal pedagogisk planering

Beskrivning

En planering för ett arbete som mynnar ut i att eleverna ska klara en situation då de blir sjuka och tvingas gå till läkare och apotek i ett tyskspråkigt land. Kan lätt anpassas även till andra språk.

Jag har använt den i år 7 men det går att använda i alla klasser. Eventuellt kan bedömningsmatrisen behöva anpassas.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.