7

Lektion : Dagstidningar – innehåll och ägande

Författare: Josephine Barksell
Datum: 21 februari 2012
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, HUM/SAM, Samhällskunskap, Dator/Media, Datoranvändning, Mediekommunikation
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Individuellt/grupparbete med skriftlig, muntlig recovisning

Beskrivning

En PP som kan skrivas ut och delas ut. Eget arbete och grupparbete. 

Skriftlig och muntlig redovisning med egen PP-presentation.

Eleverna får själva ta reda på tidningens olika delar samt hur ägarintressen ser ut inom medieområdet, nationellt och internationellt.

Del 2 är ganska svår och innefattar att söka på nätet själv. Resultatet blev mycket bra men kan modifieras något för att underlätta för eleven.

Beräknad arbetstid är 4-5 v (två lektionstillfällen per vecka).    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.