32

Lektion : Surviving on a desert island

Författare: Lukas Gavelin
Datum: 15 februari 2012
Ämnen: Språk, Engelska, Övrigt, Drama
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

En tankelek om man hur man skulle agera som kapten på ett sjunkande skepp. Används med fördel i samband med ett ämne som kretsar kring moral och svåra val.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.