4

Lektion : De gnostiska evangelierna Religion a och b

Författare: Martin Westlund
Datum: 8 februari 2012
Ämnen: HUM/SAM, Historia, Kulturhistoria, Religion
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En kort presentation av gnostiscismen dess texter och hur de bemöttes av den tidiga kyrkan. Lite bibelhistoria och en god början för ett bibelkällkritiskt samtal. Tror även att det kan vara en bra start på kristendomen. Lite trilller tema kan man få till!

Så här brukar jag göra:

1. Powerpoint som här bifogas.

2. Läsa maria magdalenas evangelium och kanske något citat från Tomas evangelium. Diskutera (religion b)

3. Kolla på valda klipp ur daninci koden.

Mitt tips är att kolla på den scen där Robert och hans följeslagerska först besöker Teabing på sitt slott och där de diskyterar den tidiga kyrkans utveckling från judisk sekt till stormakt. Där citerar de också frikostligt från de evangelier som eleverna precist läst!

4. Diskussion/slutsatser där kyrkans koppling till sitt samtida samhälle och dess värderingar blir tydlig.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.