3

Lektion : Deskriptiv filmrecension

Författare: Martin Westlund
Datum: 8 februari 2012
Senast uppdaterad: 9 februari 2012
Ämnen: HUM/SAM, Filosofi, Psykologi
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Övningen går ut på att man i par eller tre och tre återger en film man sett utan att använda emotiva/värdeladdade ord och satser. Man ska alltså bara sakligt återge filmens innehåll och handling. De som lyssnar kan ställa provocerande frågor som lurar in den som återger filmen att uttrycka sig värderande/ ta ställning till om filmen var bra dålig etc. Kan locka till en del skratt!

Syftet är att se hur beroende vi är av att värdera vår omvärld med vårt språk och hur befriande och begränsande detta kan vara för vår upplevelse av världen.

 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.