9

Lektion : Bildanalysmodell

Författare: Linnéa E Östberg
Datum: 7 februari 2012
Ämnen: HUM/SAM, Samhällskunskap, Dator/Media, Mediekommunikation, Övrigt, Bild
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Skriftlig analys

Beskrivning

Kritisk granskning av reklambilder

Dokumentet är en sammanställning av en enkel kommunikationsmodell (avsändare-budskap-mottagare) och en bildanalysmodell. Jag tycker att modellen tydliggör kommunikationen mellan avnsändaren och mottagaren genom bl.a. reklambilder på ett tydligt sätt.

Inför att eleverna gör en reklambildsanalys har jag gått igenom kommunikationmodellen och de har övat sig i att göra enkla målgruppsanalyser. Eleverna har även haft en genomgång av "De enfaldiga typerna" från organisationen "Allt är möjligt" där de har tittat på reklamfilmer och identifierat olika stereotyper  i reklamen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.