28

Lektion : Tema Rödluvan

Författare: Ulla Avebo
Datum: 31 januari 2012
Ämnen: SV/SO, Geografi, Svenska, PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 3–4
Lektionstyp: Temaarbete

Beskrivning

Arbetsområde har varit uppskattat av mina treor. Mycket av det centrala innehållet finns med. Arbetet sträcker sig över en lite längre tid och vävs på så vis in i undervisningen på ett naturligt sätt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.