46

Lektion : Muntlig övning enkla fraser

Författare: Agne Blomvik
Datum: 1 januari 2012
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 7–8
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

De här pratbubblorna kan användas för att träna på vardagliga dialoger.

Facitbladet kan kopieras på baksidan så att eleverna kan träna självständigt och sedan redovisa för varandra eller läraren.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.