16

Lektion : Adjektiv, komparation

Författare: Agne Blomvik
Datum: 1 januari 2012
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsblad med ordbanker som eleverna använder för att göra egna meningar  i komparativ och superlativ.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.