53

Lektion : Matematik och svenska begrepp

Författare: Madlene Persson
Datum: 16 december 2011
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Matematik spec., Svenska spec.
År: Grundskola år F–2
Lektionstyp: Tips

Beskrivning

Ett litet "kom ihåg" vad som kan vara bra att träna med de mindre barnen när det gäller begrepp i ämnena matematik och svenska.

I svenska: Ordklasser såsom görord - sakord - stödord

                Ordbank

I matematik: Storleksord

                   Lägesord    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.