51

Lektion : En som jag skulle ...

Författare: Cecilia Wijnbladh
Datum: 30 november 2011
Ämnen: Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

En uppgift med några personligheter beskrivna och eleverna ska enskilt/i par/i grupp ta ställning till vem eller vilka de vill göra olika saker tillsammans med. Vad är viktiga egenskaper hos en vän? Man kan vidare prata om hur en vän/klasskamrat ska vara och uppgiften kan anpassas med aktuella egenskaper/problem.

Kanske något stereotypt och onyanserat beskrivna barn - men det kan vara ett sätt att arbeta med beteenden och värderingar.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.