11

Lektion : Das Haus

Författare: Helena Bräutigam
Datum: 29 november 2011
Ämnen: SV/SPRÅK, Franska, Spanska, Tyska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Jag var på en inspirationskväll med Ulf Levihn för ett par år sedan och fick ett tips: Das Haus!! (Finns i boken "Variation i språkundervisningen" av Ulf Levihn och David Norman.

Eleverna får ett A3 var. Varje A3 ska bli en lägenhet, med ett par rum och möbler, sett ovanifrån. Lägenheterna tejpar jag sedan ihop 4 och 4, så att de bildar ett tvärsnitt över ett litet hyreshus.

Lektion 1. Eleverna bestämmer vilka som bor i lägenheten. De brukar då skriva kortfattade meningar. Uppgift 1 - Hur skulle personerna i lägenheterna presentera sig? (Verbträning)

Lektion 2. Eleverna skriver de tyska orden för möblerna i lägenheten och sedan får de säga var sakerna står i förhållande till varann. (Prepositionsträning)

Lektion 3. Huset som människorna bor i ligger i en stad. Alla människorna i huset får ett ärende att uträtta i staden (bra att ha en färdig stiliserad karta över en stad). Eleverna tränar på att beskriva vägen från huset och till stället som de ska till för att uträtta sitt ärende.

Lektion 4. Jag bestämmer, baserat på vad eleverna skrivit om personerna i huset, händelser som utspelas i huset. Ex. Den ensamstående gubben Willi på andra våningen retar sig på att de två tonårsbröderna på bottenplanet spelar musik på alldeles för hög volym. Han bestämmer sig för att gå ner och ta itu med problemet. Eleverna sätter samman en dialog, alla i huset måste delta i "bråket".

Använd huset till vad du tycker! Det mesta kan hända mellan de fyra väggarna och bara din fantasi sätter gränserna.

Jag bifogar ett par exempel på hur uppgifterna kan se ut.

Lycka till!!

Mvh. Helena 

Ps. Läs Bengt Levihns bok!!

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.