10

Lektion : Musikprojekt steg 4

Författare: Anna Myrbäck
Datum: 29 november 2011
Ämnen: SV/SPRÅK, Spanska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Muntlig presentation

Beskrivning

Eleverna jobbar med fem av målen för kursen. Det innebär planering, utvärdering och reflektion kring sitt lärande (sista bladet, fylls i början och slutet av lektionen samt lämnas in) samt en muntlig presentation för klassen med fokus på att argumentera för sin åsikt.

Förberedelse inför presentation: Vid två lektionstillfällen i ca 15 minuter fick eleverna träna på frågeord, att förstå och kunna ställa frågor, samt att argumentera och ta ställning, både muntligt och skriftligt. De hade dessa två moment i läxa och fick veta att syftet var att träna inför presentationen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.