3

Lektion : Foto / text / Foto

Författare: Mikaela Karimi
Datum: 14 november 2011
Ämnen: Övrigt, Bild, Mediekommunikation, Prog Spec, Estetiska, Media
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En bildanalysuppgift.

Elev A får en bild att göra en bildanalys på på en denotativ nivå, alltså bara beskriva vad som faktiskt finns i bilden vad gäller vinklar, perspektiv, färger,  ljus och skärpedjup osv.

Elev A ger sedan uppgiften till Elev B som tar bilden.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.