62

Lektion : Sjövägen – mäta i cm

Författare: Ellika Malmgård
Datum: 26 april 2016
Senast uppdaterad: 26 april 2016
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec., Särskola
År: Grundskola år 2–4
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett spel för 2-3 elever som går ut på att mäta och rita ut givna sträckor med linjal.

Centralt innehåll Lgr 11:

Geometri

Tränar också förmågor:

Begreppsförmågan - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Kommunikationsförmågan - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.