3

Lektion : PUL, Upphovsrätt, lag och rätt på Internet

Författare: Bratislav Stankovic
Datum: 7 november 2011
Ämnen: Dator/Media, Datoranvändning, Datorteknik, Prog Spec, Samhällsvetenskap, Teknik
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Mål: Att lära sig om lag och rätt på Internet

Uppgift: Att besvara följande frågor och därigenom lära sig mer om lagstiftningen som gäller på Internet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.