0

Lektion : Kostnadskalkyl hårdvara

Författare: Bratislav Stankovic
Datum: 6 november 2011
Ämnen: Dator/Media, Datoranvändning, Datorteknik, Prog Spec, Teknik
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Uppgift är att skapa en kostnadskalkyl av hårdvara som ni behöver för ett fiktivt företag med cirka 100 servrar och klientdatorer. Uppgiften skall göras i Word eller Excel eller motsvarande textbehandlingsprogram. Ni får arbeta i grupp om max 2 personer.

 

Saker som du skall ha med på din presentation är kostnadsberäkning per dator och summerad totalkostnad för hårdvara till alla datorer.

 

Exempel på servertjänster är:

  • MS-SQL som databasserver
  • MS-Exchange för mailserver
  • DHCP server
  • DNS Server
  • IIS 6.0 webbserver
  • AD Active Directory inloggningsserver och hemkatalogserver

 

Varje klientdator skall användas för vanligt kontorsarbete utan några speciella prestandakrav.

 

Skicka in ert arbete via skolans mailkonto till lärarens mailkonto.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.