42

Lektion : Räkna med djur

Författare: Monica Stenström
Datum: 5 oktober 2011
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Särskola autism, Särskola träning
År: Grundskola år F–1
Lektionstyp: Enkel matte, träningsskola alt. yngre elever

Beskrivning

Enkla matteövningar där eleven övar antal och "lika många", samt skriver = tecknet.För elever med svårigheter att forma siffror är övningarna anpassade så att det går bra att skriva antal streck istället för siffror.

Tänkta att använda för elever i grundsärskolans träningsklasser alternativt för yngre elever i förskolan.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.