66

Lektion : Längd – gissa och mäta

Författare: Ellika Malmgård
Datum: 2 oktober 2011
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec., Särskola
År: Grundskola år 3–5
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

En uteaktivitet (eller i en väldigt lång korridor?). Arbete i grupp. Detta ger möjligheter till matematiska samtal om t.ex. rimlighet mellan eleverna.

Centralt innehåll Lgr 11: Geometri; jämförelse, uppskattning och mätning av längd.

Förmågor: välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.