72

Lektion : Industriella revolutionen

Författare: Hanna Järphagen Weström
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Historia
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

En enkel kortfattad sammanfattning i punktform över förutsättningar för och följder av den industriella revolutionen. Bra underlag för *komhiåg* inför prov.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.