13

Lektion : Verbtest

Författare: Annie Åkerlund
Datum: 20 september 2011
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett verbtest i franska med verben être, avoir, faire och några olika -er verb.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.