163

Lektion : Central innehållet i Lgr11 för år 4-6

Författare: Sara Eriksson
Datum: 22 augusti 2011
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, SV/SO, Svenska, Övrigt, Tips, Utv samtal mm
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

För att åskådliggöra de nya målen i Lgr11 har jag använt de centrala målen och gjort bilder som jag sedan har laminerat och satt upp i klassrummet. Jag har även förminskat dem så att de får plats i mina elevers loggböcker. Tanken är att de där ska kunna markera när de har jobbat med ett mål och sedan i utvärderingen skriva VAD de har gjort för att nå dit. Jag tänker mig också att detta kan vara användbart vid utvecklingssamtalet senare i höst :)

Jag har inte med ämnena: musik, slöjd och idrott då andra lärare har dessa. MEN om du gillar mitt bidrag så kan du ordna det själv, sist i bidraget har jag lagt in en tom mall.

Tjingeling!

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.