45

Lektion : Baggebo

Författare: Ellika Malmgård
Datum: 27 september 2011
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Denna arbetsuppgift görs med fördel som pararbete eller som grupparbete. Har man stort golvutrymme kan man använda blomsterpinnar att bygga med, annars går det bra med tändstickor e.dyl.

Centralt innehåll Lgr 11: främst Geometri och Problemlösning

Förmågor som tränas:

utvecka förmågan att formulera och lösa problem

utveckla förmågan att föra, fäölja och värdera matematiska resonemang

utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematiska uttrycksformer


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.