9

Lektion : Vitaminer

Författare: Josefa Ågerup
Datum: 4 maj 2011
Ämnen: PRA/EST, HKK
År: Grundskola år 5–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsuppgifter i frågeform med tillhörande text att läsa.

Eleverna behöver inte använda böcker, men om de vill så går det bra. Frågorna är baserade på texten.

För de högre åldrarna är kanske detta mest en repetition.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.