14

Lektion : Syntax/satslära

Författare: Christian Lindh
Datum: 7 april 2011
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Powerpoint om syntax baserad på Ulla Stroh-Wollins böcker och Erik Lindbergs fantastiska metodik    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.