14

Lektion : Revolutionernas tid

Författare: Eva Olausson
Datum: 22 mars 2011
Ämnen: HUM/SAM, Historia
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

En alternativ historieuppgift för perioden upplysningen och revolutionerna. Eleverna får i uppgift att illustrera en historisk händelse i grupp genom en gestaltning - antingen i form av en film, pjäs eller i bilder.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.