5

Lektion : Det slutna rummet

Författare: Karin Borggren
Datum: 17 februari 2011
Ämnen: Prog Spec, Estetiska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Teater, drama

Beskrivning

Förbered teaterövning

för drama- och teaterkurser

på gymnasiet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.