6

Lektion : Matallergier

Författare: Frida Enwall
Datum: 16 februari 2011
Ämnen: PRA/EST, HKK
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Egen forskning

Beskrivning

Eleverna fördjupar sig i en matallergi i grupper om max tre. De gör en faktatext som sätts ihop till ett häfte.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.