26

Lektion : Julkedja på tyska

Författare: Helena Johnsson
Datum: 14 december 2010
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 6–8
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Klipp isär lapparna och dela ut en lapp till varje elev (15 lappar). Läraren börjar med att säga:

Hur säger man God Jul på tyska?

Den elev som har den lappen reser sig upp och säger svaret och läser sedan upp sin fråga. Så går kedjan vidare...    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.