8

Lektion : Arbetsblad Avoir

Författare: Anni Ellborg
Datum: 29 november 2010
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett enkelt arbetsblad där eleverna får använda verbet "avoir".    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.