34

Lektion : Kommunikations- och samarbetsövning

Författare: Marie Hansson
Datum: 29 november 2010
Ämnen: HUM/SAM, Psykologi, Dator/Media, Mediekommunikation, Övrigt, Bild, Livskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift och diskussion

Beskrivning

Uppdaterad 2010-11-29

Övningen handlar om att låta en elev vara sändare och en annan eller flera andra elever mottagare av ett budskap. Sändareleven ska beskriva en teckning av geometriska figurer, så noga som möjligt. Övningen går att göras som en övning i envägs-, tvåvägs- eller tvåstegskommunikation. Eleverna kan arbeta med en frivillig elev framför klassen, i par eller i smågrupper. Se beskrivingen på sid 1 i det bifogade dokumentet. Resten av dokumentet består av tio sidor med geometriska figurer att använda i övningen. Jämför teckningarna efteråt och diskutera vad som var lätt och svårt med kommunikationen (se dokumentet).

Den bifogade filen är i första hand tänkt till läraren. Läraren kan eventuellt dela ut sid 1 eller beskriva övningen muntligt för eleverna, beroende på vad läraren väljer för övningsalternativ. Läraren väljer sedan någon av de bifogade sidorna med geometriska figurer att dela ut till någon av eleverna eller till flera elever om de arbetar i par.

Det går också att dela upp klassen, så att ena halvan arbetar med envägskommunikation och andra halvan med tvåvägskommunikation. Det går också att låta eleverna få göra övningen med en tidsgräns, till exempel tio minuter för en teckning.

Diskutera vad som var lättast eller svårast. Envägs- eller tvåvägskommunikationen? Vilka blev snabbast klara? När var det lättast att koncentrera sig? När och hur uppstod det missförstånd.

Det går att göra flera varianter av övning. En tänkbar variant är att låta eleverna arbeta i par och att läraren då kombinerar elever som inte brukar umgås eller prata med varandra så mycket.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.