82

Lektion : Läsförståelse Moderna språk

Författare: Anna Tynelius
Datum: 8 november 2010
Ämnen: Språk, Franska, Spanska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Det här är en läsförståelseövning som riktar sig till elever som läser spanska eller franska (eller italienska på de skolor där det språket erbjuds).

Övningen består av tre texter, en på spanska, en på franska och en på italienska. Dessa tre texter är identiskt uppbyggda och följs av innehållsfrågor av förståelsekararktär på svenska samt några uppgifter som går ut på att hitta rätt uttryck för att säga olika ord/fraser.

Jag brukar göra övningen i år 9 tillsammans med min kollega i franska. Min spanskgrupp får texten på franska/italienska medan hennes franskgrupp får texten på spanska/italienska. Jag brukar se till att bänkkamrater får varsitt språk. Det finns även en svensk grundtext att ha som facit.

Arbetsgång: När jag börjar delar jag bara ut övningen och säger att vi ska göra en läsförståelseövning och att de först ska försöka själva, men att de sen kan få ta hjälp av sin bänkgranne. De inser ju snabbt att de fått "fel" språk, men det brukar gå ganska bra. Efter en stund brukar grupperna träffas och de kan få hjälpa varandra och läsa för varandra och roa sig över varandras uttal.

Övningen syftar till att få eleverna att tänka lite utanför ramarna och börja använda sina språkkunskaper för att göra kvalificerade gissningar samt att få dem att inse att man kan lösa en uppgift trots att man inte förstår allt.

Jag anser att det här är en bra övning inför läsförståelsedelen av ämnesproven i moderna språk.

Lycka till!

/Anna

PS. Skulle du hitta några misstag i någon av texterna är jag jättetacksam om du påpekar det så lägger jag givetvis ut en korrigerad version.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.