11

Lektion : Fallbeskrivningar omvårdnad

Författare: Katrin Rongby
Datum: 4 november 2010
Ämnen: Prog Spec, Omvårdnad
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Fallbeskrivningar

Beskrivning

Fallbeskrivningar som kan användas till olika kurser på omvårdnadsprogrammet. Vi använde dem för att beskriva omvårdnadsprocessen och Orems 5 hjälpmetoder i planeringen av omvårdnad till en specifik persons fall.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.