17

Lektion : Quéstions/réponses

Författare: Emma Nilsson
Datum: 31 oktober 2010
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Uppdaterad 2010-10-31

En muntlig parövning för att träna vanliga frågor och lära sig strukturer. Den ena personen har frågan och den andra svaret. Sedan byter man roller.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.