11

Lektion : Lång och kortvokal

Författare: Carina Torstensson
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, SVA
År: Grundskola år 5–9
Lektionstyp: Tävling

Beskrivning

Eleverna får lägga ut ord-lapparna på bänken. Läraren visar
bilderna som ett bildspel i Power-point. Man kan även använda bilderna för
overhead. Elevernas uppgift är att hitta rätt ord till rätt bild. För att
öka spänningen kan man räkna ner tiden på varje bild. Denna lektion kan med
fördel avsluta arbetet med lång respektive kort vokal.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.